Kunskap Ny statistik visar på stora skillnader när det gäller restid till jobbet. Stockholmarna, som får stå ut med en timme på resande fot varje dag, riskerar mer än bara uttråkning.

I snitt spenderar vi 25 minuter, enkel väg, på att pendla till våra arbetsplatser. Men de regionala skillnaderna är stora. Stockholmare spenderar över en timme åt att ta sig till och från jobbet – varje dag. I Dalarna går det inte ens åt 40 minuter.

Statistiken presenteras av försäkringsbolaget If, som menar att samhället har mycket att vinna på att minska tiden vi ägnar åt att transportera oss. Bland argumenten återfinns minskad stress, mindre påverkan på miljön och färre olyckor.

- För de flesta är resan till jobbet i princip bara förspilld tid. Bilköer och problem i kollektivtrafiken leder till stress och olycksrisker. Kortare resvägar skulle alla tjäna på, säger Dan Falconer, motorspecialist på If, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:
- Att det tar längst tid för Stockholmarna beror på trängseln och köerna där. I mindre orter är det också närmare mellan bostaden och arbetsplatsen. På det sättet är avstånden faktiskt kortare på landsbygden.

Nedan hittar du statistik för hur mycket tid boende i olika delar av Sverige lägger på att ta sig till och från jobbet.

Län och restid (minuter)
1. Dalarna, 18,1
2. Norrbotten, 18,4
3. Kronoberg, 18,4
4. Västmanland, 18,6
5. Blekinge, 18,9
6. Västerbotten, 19,0
7. Västernorrland, 19,3
8. Jämtland, 19,7
9. Gävleborg, 20,2
10. Örebro, 21,0
11. Kalmar, 21,0
12. Halland, 21,1
13. Östergötland, 21,5
14. Jönköping, 21,9
15. Värmland, 22,8
16. Södermanland, 23,4
17. Skåne, 26,4
18. Västra Götaland, 26,5
19. Uppsala, 27,9
20. Stockholm, 31,7

Medel, riket: 25,2