Krönika Handen på hjärtat, vad vill du? Att saker och ting hela tiden förändras vet vi. Och många förändringar påverkar oss. På gott och på ont. Och vissa förändringar kan vi inte ens överblicka vilka konsekvenser de kommer att få. Ta till exempel Brexit. Vem kunde ana den utgången? Jag tror att vi alla fick ett bryskt uppvaknande på midsommarafton och förstod att det var ett historiskt ögonblick i Europas historia vi bevittnade. Nu är ju inte alla förändringar av den magnituden, men vi kan nog vara överens om att vår tid kännetecknas av många och stora förändringar.

Mitt i allt det ska vi som enskilda individer agera och leva. Vinnare blir de som förmår att anpassa sig till de förändringar som sker och dra nytta av dem. Och då blir den egna kompassen och vägvisaren extra viktig. På Antenn träffar vi dagligen människor som själva tagit initiativ till en förändring i sitt professionella liv eller behöver hantera en förändring i yrkeslivet som initierats av någon annan. Det är klart att vi lättare hanterar den förändring som vi själva har initierat, men oavsett så har man alltid ett ansvar och en skyldighet gentemot sig själv att i det läget hitta en ny stig i det professionella livet som kanske ännu inte är upptrampad. Och väldigt ofta ser vi i vårt arbete exempel på att man landar i en ny verklighet som passar en mycket bättre än den man hade innan.

För det är ju så att när man är ärlig mot sig själv - identifierar styrkor, drivkrafter och kompetenser som är själva kärnan i Antennmetoden - så har man möjlighet att hitta det jobb och den nya verklighet som man verkligen brinner och passar för. På Antenn brukar vi kalla det för att ta kontroll över förändringen. I det ingår att identifiera sina yrkesmål och att sätta en strategi för att förverkliga dem. Frågor vi ställer är; när är jag som bäst? Hur kan mina resurser komma till sin rätt på bästa sätt? När känner jag att jag trivs? I vilka situationer är jag den allra bästa versionen av mig? Vad brinner jag för? Vad vill jag? Allt det får våra deltagare hjälp att identifiera av våra skickliga coacher. Och vi använder oss av samma metod oavsett om det är fråga om outplacement, prestationsutveckling eller ren karriärrådgivning. Och det fina är att det alltid fungerar!

I år fyller Antenn 25 år. Vi har under den tiden hjälpt drygt 75.000 personer att ta kontroll över sin förändring. Det vill vi fortsätta med. Vad vill du?

Jag hoppas att du får en riktigt fin sommar.  Om du vill så ses vi i höst igen!

Med vänlig hälsning

Helene Hasselskog
VD