Noterat Nya yrken föds medan andra försvinner när datoriseringen springer framåt. Här är listan över de jobb som ligger på stupstocken inom de närmsta 20 åren.

I takt med den ständigt ökade datoriseringen förändras arbetsmarknaden. Nu har Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, tagit en närmare titt på vilka typer av jobb som först möter yxan när datorerna tar över allt mer. Då Sverige ligger långt fram i den tekniska utvecklingen räknar man med att så många som 2,5 miljoner jobb kommer att påverkas bara inom de närmsta 20 åren. Särskilt utsatt är industrisektorn som redan nu präglas av omfattande automatisering. Yrken som är beroende av människans kreativitet och sociala förmågor ligger däremot bra till även i framtiden. Lärare, präster och jurister är exempel på jobb som löper låg risk att datoriseras.

Här är yrkena som löper störst risk att datoriseras:

1. Fotomodeller m.fl. 98,0%
2. Bokförings- och redovisningsassistenter 97,0%
3. Maskinoperatörer, trävaruindustri 97,0%
4. Biblioteksassistenter m.fl. 96,6%
5. Kassapersonal m.fl. 95,3%
6. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 95,0%
7. Övriga maskinoperatörer och montörer 94,8%
8. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 94,4%
9. Torg- och marknadsförsäljare 94,0%
10. Övrig kontorspersonal 94,0%
11. Renhållnings- och återvinningsarbetare 93,0%
12. Kontorssekreterare och dataregistrerare 92,2%
13. Montörer 91,4%
14. Maskinförare 90,2%
15. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 89,8%
16. Lokförare m.fl. 89,6%
17. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 89,3%
18. Processoperatörer vid stål- o metallverk 89,0%
19. Köks- och restaurangbiträden 88,6%
20. Storhushålls- och restaurangpersonal 88,4%
21. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 87,9%
22. Smeder, verktygsmakare m.fl. 87,1%
23. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 87,1%
24. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 86,8%
25. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 86,2%
26. Processoperatörer, kemisk basindustri 85,0%
27. Grovarbetare inom bygg och anläggning 84,8%
28. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 84,1%
29. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 83,3%
30. Agenter, förmedlare m.fl. 81,7%
31. Däckspersonal 81,2%
32. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 81,1%
33. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 80,6%
34. Fordonsförare 80,1%
35. Skogsbrukare 79,8%
36. Lager- och transportassistenter 78,8%
37. Brevbärare m.fl. 78,6%
38. Godshanterare och expressbud 77,90%
39. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 76,80%
40. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 75,70%
41. Målare, lackerare, skorstensfejare 75,50%
42. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 75%
43. Tidningsdistributörer, vaktmästare 74,60%
44. Grafiker 74,50%
45. Kundinformatörer 73,40%
46. Byggnads- och anläggningsarbetare 73%
47. Gruv-, bergarbetare och stenhuggare 72,20%
48. Säljare, inköpare, mäklare 71,20%
49. Övriga servicearbetare 71,10%
50. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 70,30%
51. Biomedicinska analytiker 68,70%
52. Maskin- och motorreparatörer 66,70%
53. Skräddare, tillskärare, tapetserare 65,50%
54. Säkerhetspersonal 65,40%
55. Städare 64,40%
56. Driftmaskinister 63,70%
57. Djuruppfödare och djurskötare 63,40%
58. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 63,40%
59. Fiskare och jägare 62,40%
60. Resevärdar 62,30%
61. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 61,10%
62. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer 57,20%
63. Ingenjörer och tekniker 56,40%
64. Arkivarier, bibliotekarier 50,40%
65. Garvare, skinnberedare och skomakare 50,30%
66. Byggnadshantverkare 49,50%
67. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 46,20%
68. Finmekaniker 42,40%
69. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 40,50%
70. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 29%
71. Samhälls- och språkvetare 25,50%
72. Administratörer i intresseorganisationer 23%
73. Administratörer i offentlig förvaltning  23%
74. Chefer för särskilda funktioner 23%
75. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare 22,80%
76. Fysiker, kemister  21,40%
77. Journalister, konstnärer, skådespelare  18,90%
78. Matematiker och statistiker  17,70%
79. Poliser 13,90%
80. Andra lärare och instruktörer 13%
81. Drift- och verksamhetschefer 13%
82. Chefer för mindre företag och enheter 12,10%
83. Dataspecialister 11,70%
84. Behandlingsassistenter, fritidsledare 11,20%
85. Jurister 8%
86. Gymnasielärare  6,40%
87. Hälso- och sjukvårdsspecialister  6%
88. Grundskollärare  5,60%
89. Förskollärare och fritidspedagoger  5,20%
90. Civilingenjörer, arkitekter  4,90%
91. Psykologer, socialsekreterare  3%
92. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk  3%
93. Pastorer  2,50%
94. Chefstjänstemän i intresseorganisationer  1,50%
95. Verkställande direktörer, verkschefer 1,50%
96. Högre ämbetsmän och politiker 1,20%
97. Speciallärare 1,10%
98. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens  0,90%
99. Lantmästare, skogsmästare  0,80%
100. Präster 0,80%