Krönika Ständigt på resande fot mellan styrelserummen i världen, högpresterande och lyckad. Ändå kände sig Gunilla Demnert blasé...

Citerad på förstasidan av Financial Times resulterade i reaktioner från omvärlden att jag hade lyckats. Jag var CFO för ett av världens största företag inom sin bransch. Ständigt på resande fot mellan styrelserummen i världen, högpresterande och lyckad. Men var jag lycklig? Sanningen var att jag börjat bli blasé.

Så slumpade det sig att jag mötte Richard Layard, ekonomiprofessor på London School of Economics. Han hade just slutfört ett forskningsprojekt om lycka och jag blev djupt fascinerad. Det var upptakten till mitt intresse att försöka förstå komplexiteten och samtidigt enkelheten i vad lycka är - vad våra inre och yttre drivkrafter och belöningsmekanismer kan göra med oss om vi inte förstår dem.

Apropå sambandet lycka och framgång, så konstaterar professor Layard tillsammans med andra forskare att det inte är framgång som gör oss lyckliga. Däremot når lyckliga lättare framgång. Det gäller att börja från rätt ände alltså! Och i den processen omvärderar man möjligtvis begreppet framgång.

Hur blir man lyckligare?

Hur gör man då för att öka lyckonivån och vara framgångsrik, inåt och utåt?

Det handlar inte om att uppnå euforiska ögonblick av lyckorus, det handlar om att ta tillvara de små ögonblicken av glädje och välbefinnande i vardagen, att visa vänlighet mot andra och att uppskatta det man har.

50 % av vår lycka sitter i generna, säger forskarna vidare. Det bästa är att även utan den ärftliga läggningen så går det att påverka! Det är som med vikten. Somliga måste jobba mer med det än andra.

Hemligheten är att öka frekvensen av positiva känslor. Det är mycket viktigare än styrkan på dem. Ju oftare positiva känslor desto bättre!

Några handfasta råd att börja med:

Ta tag i varje negativ tanke och reaktion, vänd den till en positiv och konstruktiv. Lyfter du hellre fram dina möjligheter och satsar på dem än tvärtom?

Bli tydlig för dig själv över din livsstil och dina värderingar. Hur tar de sig konkret uttryck i vardagen – i tankar, ord och handling?

Iaktta – utan att döma - dina känslor och reaktioner och hur du hanterar dem. Har du för vana att vara proaktiv eller är du oftast reaktiv?

Tänk efter - utan att döma - hur och varför du gör eller gjort de val du gjort? Andras förväntningar? Trygghet?

Jämför dina framsteg med dig själv och inte med någon annan. Bli lite bättre för varje dag som går. Forskningen säger att de som är mest tillfreds har en vänlig inställning både gentemot sig själva och andra. Varje 1000-mila-resa börjar med ett första steg. Är du redan på väg eller börjar du din här och nu?

Viktiga ledord i vardagen

Forskningen rekommenderar att låta vänlighet, tacksamhet och optimism bli de viktigaste ledorden i vardagen.

Lyckas du med det, kommer du inte bara att må bättre och känna dig gladare. Förändringen kommer också att kunna ses och mätas rent fysiskt i hjärnan.

Lyckoforskning är idag en seriös och etablerad vetenskap och har ett nära samarbete med andra vetenskaper, bl.a. hjärnforskningen.

Gunilla Demnert, Executive Coach, Antenn Consulting AB