Noterat Är du en nej-sägare på jobbet? Då är du värd ett diplom. Enligt forskare vid universitetet i Liverpool, är det bevisat att lite knarr på arbetsplatsen kan vara positivt.

På en arbetsplats med allt för stor känsla av koncensus riskerar arbetsstyrkan att förvandlas till en liknöjd ryggdunkarklubb. Har man däremot en miljö där medarbetarna känner sig fria att vädra sitt missnöje och rikta kritik, blir det oftare diskussioner som leder till ökad effektivitet.