Noterat Generation Y, som omfattar dagens 18 till 30-åringar, tycker i allmänhet att de jobbar mer effektivt än sina äldre kollegor (hela 56 procent anser sig trumfa det äldre gardet i det hänseendet).

Det visar en undersökning från IT-företaget Cisco som kartlagt unga vuxnas syn på framtida arbetsplatser. I undersökningen framgår också att en fjärdedel skulle kunna tänka sig att flytta ända till Mars eller annan planet om jobbet krävde det. 26 procent av Y:arna kan också tänka sig att operera in ett chip i hjärnan för att ha tillgång till internet överallt.