Inspiration Framgång förknippad med whiskey, cigarr och en stor kroppshydda är ett dammigt ideal förpassad till pilsnerfilmerna. Dagens framgångsrika ledare syns på upploppet i Marathon, Vätternrundan och Ironman. Och forskning visar att de tar extremträningen med sig in på arbetsplatserna.

Ledare som tränar extremt hårt för att tävla i långdistanslopp är en växande trend inom företagsvärlden. Janet Johansson är doktorand vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och forskar i hur svenska företagsledare uttrycker sitt ledarskap genom en tränad kropp. I sin studie har hon intervjuat 24 toppchefer i näringslivet om deras träning och ledarskap, och hur deras atletiska livsstil påverkar arbetsplatsen.

Framgångsrika ledare hårdtränar

– Ledarna gör sin egen livsstil till förebild och förkroppsligar ledarskapet genom sina vältränade kroppar, säger hon till tidningen Campus.

Studien visar att ledarna anser sig vara sunda förebilder och tycker att de har en uppgift att försöka påverka medarbetare att bli medvetna om hälsa och livsstil. Janet Johansson säger att det i mångt och mycket handlar om status. De chefer hon har varit i kontakt med i sin forskning vill med sina vältränade kroppar visa att de är framgångsrika i sitt ledarskap.

– En kommentar jag fått är att samtidens elit är vältränade vd:ar. De tror själva att en atletisk livsstil leder till mer framgång, och kopplar ihop en tränad kropp med ett kompetent ledarskap. Det är en grupp som gärna vill visa att de kan klara långdistanslopp som Maraton och Vasaloppet, för det säger något om uthållighet och styrka som ledare. En vältränad kropp uttrycker status, och idrottsprestationer är något man gärna sätter upp på meritlistan.

Ledarna pratar gärna om sin träning på kafferaster, även sina skador orsakade av träning. Sömnlöshet och huvudvärk orsakade av stress på jobbet anses däremot högst opassande att prata om och visar på svaghet.

Kan träningstrenden skapa elitgrupper på arbetsplatsen?
– Det kan bli så. De som tränar blir i högre grad favoriserade av ledaren, kommer med i urvalsprocessen och hamnar på så vis i den innersta kretsen. En slags informell grupp som exkluderar dem som inte tränar, säger Janet till Campus.