Tips En arbetsintervju handlar inte bara om att ställa rätt frågor. Det handlar lika mycket om att skapa en lugn och trygg stämning för att få ut det mesta och bästa av kandidaten.

Dfind IT:s rekryteringschef Carina Almquist har lång erfarenhet av intervjuteknik i rekryteringssammanhang. Enligt henne är kompetensbaserade frågor ett utmärkt sätt att hitta rätt kandidat till rätt tjänst.

– Förbereder man sig noga innan så brukar det bli bäst. Gå igenom CV:t innan intervjun och tänk ut vilken kompetens och personlighet som krävs för just den tjänsten. När man säkerställer kompetens och personlighet så är det bra att alltid be kandidaten exemplifiera sina svar. På så sätt kan du se om kandidaten har erfarenhet, säger Carina Almquist.

Glöm inte följdfrågorna

Det gäller också att vara på hugget. Att som rekryterare förlita sig på ett frågeformulär som gjorts upp på förhand duger inte.

– Var uppmärksam och ställ följdfrågor. Försök att helt undvika ja- och nej frågor, arbeta istället med öppna frågor av typen "kan du berätta lite om projektet som du drev?" och så vidare, säger Carina Almquist och fortsätter:

– Ett klassiskt misstag är att den som rekryterar beskriver sig själv och företaget väldigt noggrant, men glömmer bort att ställa tillräckligt många – och tillräckligt bra – frågor om kandidaten.

För att komma kandidaten lite "in på livet" och få ärliga svar på frågorna är det allra viktigaste att få personen att känna sig sedd och hörd.

– Kandidaten ska känna att du är intresserad. Försök se det som ett möte där ni ska lära känna varandra, säger Carina Almquist.

Carinas checklista: Det här bör du fråga kandidaten

  1. Varför har du sökt det här jobbet? Vad är det som lockar?
  2. Hur ser du på din framtida karriär? Vad har du för förväntningar på din framtida arbetsgivare? Det är viktiga frågor för att se om man som företag kan möta förväntningarna, och för att se om man kommer kunna behålla personen på företaget i framtiden.
  3. Varför lämnar du den arbetsgivare du har? Med den frågan kan du få svar på om personen söker sig till något eller om hen söker sig från något.
  4. Vad motiveras du av? När känner du dig mindre motiverad? Finns det någonting du är stolt över att du har åstadkommit? Be alltid kandidaten exemplifiera.
  5. Överensstämmer dina och mina krav och förväntningar? Sälj inte in någonting som du inte kan uppfylla, då är det alltid någon som kommer att bli besviken i slutändan.