Kunskap Fler kvinnor i ledningen ger lägre sjukskrivningstal och mer jämställda löner.
Vi pratade med Cecilia Zadig, som har genomfört studien Kvinnor och ledarskap i svenska medier. Slutsats? Män är sämre på att backa upp, och emotionell intelligens ger klirr i kassan.

– Att det var så stor skillnad mellan företag med fler kvinnor i ledningen och de med färre var en stor överraskning, säger Cecilia Zadig.

Cecilia Zadig är ledarskapsutvecklare och håller i utbildningen Kvinnors ledarskap på Stockholms universitet, en utbildning som vänder sig till kvinnliga mediechefer. Till 20-års jubileet av utbildningen gjordes en studie om kvinnligt ledarskap. Studien bygger på en enkät med personer som gått ledarskapsutbildningen.

– Vi pratade med 208 kvinnor där de flesta är eller har varit chefer, och frågade dem bland annat om vad som är svårast och roligast med ledarrollen.

I dag är det 42 procent kvinnliga chefredaktörer i mediebranschen, vilket innebär en stor ökning under de senaste åren. Men på de allra högsta positionerna ligger siffran på ynka 14 procent.

– Branschen genomgår just nu en kris. Det handlar om stora nedskärningar och omstruktureringar, och då behöver man som chef stöd och uppbackning från någon högre chef, men det var något som de flesta saknade hos sina manliga ledare.

Tidigare forskning visar att om en minoritet ska ha inflytande i en grupp så måste de utgöra minst en tredjedel av gruppen. Först då kan man påverka företagskulturen.

– Vi valde därför att titta på om det är någon skillnad på en arbetsplats med under 30 procent kvinnor i ledningen och på en med minst en tredjedel eller fler.

Studien visade att om ledningen bestod av mer än en tredjedel kvinnor och uppåt, ville fler stanna kvar i företaget. Kvinnorna i enkäten svarade också att de då kunde se att det fanns möjlighet att nå högsta ledningsnivå, då man har förebilder inom företaget. Med fler kvinnor i toppen var det också färre oförklarliga löneskillnader mellan könen och färre sjukskrivningar på grund av stress.

– Om en anställd blir långtidssjukskriven på grund av utmattningssyndrom är det något som kostar företaget väldigt mycket pengar, och då kan man ju tycka att det borde ligga i företagets intresse att anställa fler kvinnor i ledningen när man ser till det resultatet, säger Cecilia Zadig.

– Sedan är det inte nödvändigtvis så att det är mindre stress på företag med fler kvinnor i ledningen, men de är bättre på att hantera den. Då kommer vi in på emotionell intelligens vilket kvinnor enligt forskning anses vara bra på i sin ledarroll. 'Hur mår jag och andra runt mig? Hur känner jag mig och hur är stämningen här?'.

"Empatisk", "stöttande" och "kommunikativ " har tidigare knappast ansetts som hett eftertraktade ledaregenskaper – i dag är det något som ses som obligatoriskt hos "en bra chef". Cecilia Zadig menar att även om just den här undersökningen behandlade mediebranschen så är resultaten direkt överförbara till andra yrkeskårer och samhället som helhet.

Vi säger dock inte att det ska vara majoriteten kvinnor i ledningen utan att det ska vara en bra mix, det är det som ger den bästa utdelningen i alla organisationer.