Inspiration Oläsliga typsnitt och föreläsare som läser direkt från sliden. Känns det igen? Power Point-presentationer kan vara katastrof – eller ett fantastiskt redskap för att nå ut med ditt budskap. Martin Knutsson är art director och han delar med sig av sina fem bästa tips.

1. Känn din målgrupp

Det är grundläggande retorik. Det handlar om att övertyga åhöraren om att du är trovärdig och att det du säger har substans. Om du känner din målgrupp kan du hitta ett tilltal som gör det lättare för ditt budskap att nå fram. Du kan inte berätta allt utan du måste sålla bland allt material du vill förmedla och vinkla det på ett sätt som mottagaren kan relatera till.  Som det gamla ordspråket säger; ”Tala till bönder på bönders vis och till de lärde på latin.” 

2. Lär av Bergman

En bra presentation bygger på dramaturgi och har ungefär samma uppdelning som en bok eller film. En antagonist (hindret som ska övervinnas), en protagonist (du själv/det du talar för), ett äventyr (vägen mot att nå målet) och en slutkläm. När du gör en presentation intar du lite samma roll som berättarrösten i en film. 

 A) Redan under den första minuten måste du försöka fånga åhörarens intresse och presentera grundproblem och mål.

B) Berätta sedan om vägen mot målet (fördelar, nackdelar, framsteg, bakslag). Det gör inget om denna del av presentationen är lite ”hoppig” och den får gärna också tilltala åhöraren på ett emotionellt plan. 

C) Till sist: knyt ihop säcken. Sammanfatta vad du sagt och understryk de viktigaste punkterna/argumenten. Försök skapa en feelgood-känsla, där det du sagt kortat steget för åhöraren att gå till handling.

3. Ingen har kommit för att se dig läsa dina egna slides

Använd projektorn som ett verktyg att nå fram till åhöraren, inte som en fusklapp. Försök hålla nere antalet slides och presentera inte för mycket information – välj ut några få rubriker, diagram och bilder. Just bilder har en förmåga att greppa tag i människor på ett emotionellt plan vilket gör att man aktiverar fler sinnen hos åhöraren. Var inte rädd för att bara visa en bild som du pratar kring. 

 Exempel: Om du exempelvis pratar om förnybar energi kan man med fördel visa ett naturskönt landskap, men det kanske är ännu bättre att dra upp en dramatisk helbild på polska kolkraftverk eller rysk uranbrytning (antagonisten) och berätta om utmaningarna och de krafter som motverkar det gröna arbetet.

4. Keep it simple

Arbeta fram en grafisk grundmall och utgå ifrån den på varje slide så att rubriker och text har samma marginalavstånd, storlek, färg och så vidare, genom hela presentationen. Håll dig till högst två eller tre typsnitt. Se till att typsnitten passar tonaliteten i din presentation och att texten är läsbar även på håll. Om du jobbar för ett större företag finns det förmodligen redan mallar framtagna. En rörig Power Point där textstorlekar förändras och "hoppar" mellan olika slides stör publiken och påverkar hela framförandet. Undvik animationer och effekter då även dessa är möjliga källor till distraktion – toningar/övergångar är okej, men skippa de studsande punktlistorna. Bara för att det finns en massa effekter att tillgå i programmet betyder inte att du bör använda dem. Du vill inte riskera att drabbas av ”man ser inte skogen för alla träd”-effekten.

5. Lämna ett avtryck

Glöm inte att (beroende på om det passar ditt anförande) ha med dig information om var åhöraren kan lära sig mer om det du berättat. Det kan vara ett visitkort om du personligen vill ta alla kontakterna, det kan vara en folder, webbsida, eller någon give-away. Ibland kan det vara lämpligt att ha med sig sina slides utskrivna så att åhörarna kan anteckna under presentationen. Kom också ihåg att lägga in dina kontaktuppgifter på sista sliden.