Noterat I digitaliseringens era kan jobbet bli snabbare gjort. Ja i vissa fall kan det till och med utföras säkrare. Här är listan på de yrkesområden där datorerna tar över.

En granskning av arbetsmarknadens digitalisering visar att vartannat jobb är automatiserat inom två decennier. Det är Stiftelsen för Strategisk Forskning som har kikat närmare på vilka grupper som påverkas mest av trenden. När konkurrensen med datorer och system hårdnar lyfts egenskaper som empati, kreativitet och förhandlingsförmåga fram på arbetsmarknaden. Yrkesgrupper som präster, politiker, psykologer, lärare och jurister påverkas i mindre utsträckning av digitaliseringen i samhället.

– Den här studien är högintressant när man som ung funderar kring sin framtid. Vilka egenskaper och förmågor ska jag jobba med, vilka yrken är mer framtidssäkra än andra? Vissa jobb kommer bestå under lång tid, såsom polis, lärare och jurist, medan andra riskerar att på sikt ersättas av datorer, säger Fredrik Egelstedt, affärsansvarig på Kunskap & Framtid, i ett pressmeddelande.

Dessa yrken är mest sannolika att ersättas av datorer:

• Bokförings- och redovisningsassistenter
• Maskinoperatörer
• Kassapersonal
• Försäljare inom detaljhandel
• Montörer
• Maskinförare
• Lokförare