Aktuellt Digitala maestros, hälsogurus och tekniska snillen. Morgondagens branscher dyker ner i våra behov av skräddarsydda tjänster och smarta digitala lösningar. Trendanalytikern Axel Björneke spanar in framtidens jobb – som i mångt och mycket redan är här.

För att försäkra sig om att vara anställningsbar hela livet krävs en proaktivitet och nyfikenhet – att vara driven i jakten på kunskap och erfarenheter. En utbildning räcker inte, det gäller snarare att bygga sin kompetens kontinuerligt.

– Nyckeln är kompetensutveckling. Ansvaret ligger dels på arbetsgivaren och staten då det gynnar hela samhället, men den enskilda individen måste också själv tillgodogöra sig de kunskaper som behövs för att hänga med i utvecklingen. Till exempel vara öppen för nya arbetsuppgifter och roller, och kanske vara beredd på att byta jobb flera gånger under sitt arbetsliv för att samla på sig olika typer av erfarenheter.

En snabbföränderlig arbetsmarknad kräver nya sätt att nå ut, både för potentiella anställda och arbetsgivare. Något som också kommer påverka hur vi söker våra jobb.

– Det är lättare att synas tack vare digitala kontaktytor, som till exempel LinkedIn där arbetsgivare och arbetssökande kan mötas, knyta kontakter och bygga sina varumärken, säger Axel Björkene.

Som en följd av kompetensbristen inom framtidsbranscherna kommer arbetsgivare behöva jobba hårdare på sin attraktionskraft. Employer Branding – att kontinuerligt bygga sitt arbetsgivarvarumärke genom att marknadsföra och positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren – är en bransch som växer. Allt fler arbetsgivare behöver hjälp med att lyfta fram vad de är och vad de står för i jakten på morgondagens talanger.

– Det sker en maktförskjutning på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna behöver på ett helt annat sätt än tidigare jobba på sina varumärken för att locka till sig personer med rätt kompetens.

Som en följd av detta kommer personer med efterfrågad kompetens också kunna ställa mer krav på arbetsgivaren. Balans i livet är en lyxvara som blir allt mer eftertraktad i en global, snabbföränderlig värld. Något som arbetsgivaren måste anpassa sig efter, säger Axel.

– Flexibilitet har blivit otroligt viktigt. Både flexibilitet när det gäller hur mycket man jobbar, och varifrån man jobbar. Det har också blivit viktigare att till
exempel kunna ta tjänstledigt för att resa eller spendera tid med familjen. Tid och friheter som anställd har blivit en förmån som många gånger är viktigare än ekonomisk ersättning.