Inspiration Lagidrott har många gånger fungerat som förebild för företag som vill utveckla sitt arbete. Inte konstigt med tanke på att team-skapande och samarbete i grupp utgör själva grundfundamentet i lagidrott. Men vad är det konkret man kan göra som företagare för att lära sig av lagidrotten?

Martin Göransson, Coach på Antenn, är expert på området och delar gärna med sig av sina kunskaper. Tydliga roller minskar stress och ger goda resultat, är hans bärande insikt.
– Inom lagidrott pratar man ofta om tydliga roller. Det är något som många arbetsplatser kan ta lärdom av. Om en anställd vet vad som förväntas, och vad man kan förvänta sig av omgivningen, är det mycket lättare att nå lyckosamma resultat. Har man en tydlig roll minskar också riskerna för negativ stress, menar Göransson.

Med tydliga roller ökar produktiviteten samtidigt som stressen minskar. En win-win för alla inblandade och ett tydligt exempel på när lagidrottens kunskap är applicerbar på näringslivet. En annan fördel är att lagidrotten är så tydligt mätbar.
– Lagidrotten är bra att hämta exempel ifrån. Det blir så tydligt där om en tillämpad teori är framgångsrik eller inte. En idrottslig framgång kan smitta av sig och inspirera och anpassa till sin egen verksamhet, säger Göransson.

Använd olika sorters mål

Att ha olika sorters mål är en typisk sådan sak. Inom lagidrotten skiljer man ofta på olika typer av mål. Det har visat sig framgångsrikt i lagidrotten och många tar efter. Man kan då dela upp sina mål enligt följande princip:

  • “Resultatmål” – Vad vill vi uppnå?
  • “Prestationsmål” – Hur vill vi göra?
  • “Känslomål” – Hur vill vi må under tiden?


– Gör man det blir det enklare att skilja mellan resultat och prestation. Vilket kommer öka möjligheterna fokusera på rätt saker, säger Göransson och fortsätter:
I slutänden handlar allt detta om kronor och ören. Genom att följa lagidrottens exempel kommer företaget att bli effektivt. En sak man arbetar med inom lagidrotten är att vara noggranna med att utövarna ska känna engagemang för uppgiften.

Tydliga syften skapar engagemang

– Håller du i en träning för ett idrottslag måste den vara väl förberedd, den måste också ha ett tydligt syfte, annars tappar du gruppen. Detsamma gäller för möten i näringslivet. Möten och träningar fungerar på många sätt likadant. Finns det inget tydligt syfte tappar du deltagarnas engagemang väldigt snabbt. Förberedelse och tydlighet är a och o, menar Martin Göransson.

Lagidrotten kan alltså lära företagen mycket om att jobba i team. Framför allt är det viktigt att ha tydliga roller, olika sorters mål och att alltid ha tydliga syften med det man gör."Detta kan du lära dig av lagidrott för att skapa fungerande team”