Kunskap För att lyckas som chef i vår snabbföränderliga värld krävs det en ledare som lyssnar och kan leda på många olika sätt och i många olika situationer. Det säger ledarskapscoachen Per Hugander i en intervju med tidningen Campus.

För 15–20 år sedan styrde chefer sina företag med hjälp av detaljerade planer, arbetsbeskrivningar och långsiktiga strategier. Men i dag har teknikskiften och avregleringar skapat en komplex värld där förändringstakten hela tiden ökar. Det kräver en chef som kan leda med bra frågor istället för med bra svar, en chef som kan lyssna in vad som händer just nu och omsätta det i sin egen organisations vardag.

– En bra ledare leder och föregår med gott exempel. Det betyder inte att man måste kunna allt, men man måste visa att man står för sina och företagets värderingar, som förhoppningsvis överensstämmer. Det är viktigt att kunna leda på många olika sätt och i många olika situationer. En bra ledare kan lyssna in sina medarbetare och sin omvärld, och se vad som händer runt teamet, avdelningen och organisationen. Att lyssna är det viktigaste en ledare kan göra, säger Per Hugander till Campus.

Han är övertygad om att de flesta organisationer har den kompetens, kreativitet och innovationskraft som krävs för att lyckas i den snabbföränderliga och komplexa omvärld vi lever i.

– Problemet är oftast att organisationer använder sig av strukturer som passade bra för tio år sedan, men som i dag hindrar organisationen att ta vara på sin kapacitet, säger han.

Ledarskap är en komplex fråga precis som frågor kring hur vi skapar en innovativ och jämställd organisation också är.

– Alla vill ha snabba tips och en quick fix på hur man blir en bra ledare. Men det tråkiga med ledarskap är att det inte finns någon quick fix. De flesta organisationer vill ta in en konsult som snabbt kan fixa till problemen så att organisationen snabbt kan återgå till att göra det den alltid gjort. Men dessa komplexa frågor kräver att man går till botten med viktiga frågor så som vilka värderingar våra högsta chefer lever efter och hur vi kan få dem att leva efter värderingar som möjliggör mångfald, innovation, jämställdhet och ett ledarskap som passar för den komplexa värld vi lever i, säger Per Hugander till Campus.

Citat:
"Att lyssna är det viktigaste en ledare kan göra."