Inspiration Tentaskräck, betygshets, framtidsvånda. Studietiden kan för många bli en riktig ångestparad som riskerar att förmörka såväl livet utanför skolan som blivande yrkeskarriär. Men misströsta inte, med handfasta metoder för stresshantering och mindfulness går det att vända en ond spiral.

Sedan början av 90-talet har antalet unga som lider av psykisk ohälsa tredubblats, enligt statistik från SCB och Socialstyrelsen. Samtidigt visar en rapport från CSN att en majoritet av Sveriges studenter känner sig stressade, upplever ängslan och oro och fysiska smärtor i rygg, nacke och axlar. Hela 85 procent av kvinnorna uppger att de känner sig stressade, bland männen är siffran 60 procent.

Saco studentråds ordförande Johannes Danielsson bekräftar bilden.

– Stressrelaterade symptom är väldigt vanligt bland studenter, och särskilt bland kvinnor. Det finns en föreställning om att kvinnor ska vara högpresterande och duktiga, medan män tillåts vara sköna snubbar.

Han menar att unga som inleder sitt vuxenliv med psykisk ohälsa lider större risk att må dåligt i arbetslivet.

– Mitt råd är att prata med någon innan det är för sent. Många kämpar på i det tysta, tills det en dag brister. Studenthälsan finns där för studenter och är vana att hantera psykisk ohälsa. Det är viktigt att komma ihåg att man inte är ensam, det är många som mått dåligt och har tagit sig igenom det.

Johannes Danielsson tror att studenters ökade ohälsa är en spegling av samhället i stort.

– Om man jämför med 30 år tillbaka har samhället blivit mer stressat, och kraven på unga är större i dag. I dag förväntas alla gå ut gymnasiet och skaffa sig en högskoleutbildning, men alla är inte mogna för det. Och sedan när man studerat klart får man slåss om jobben som kräver betydligt högre kompetens än tidigare. Samtidigt som vi hanterar extremt mycket information hela tiden, inte minst i sociala medier.

Han tycker att många utbildningar har för dålig kontakt med arbetslivet och efterlyser mer praktiska metoder.

– För dålig arbetsanknytning kan leda till verklighetschock, utexaminerade studenter kastas in i en helt främmande värld. Det skulle inte skada med mer praktik, undervisning baserade på riktiga case och att skolor skaffar sig bättre kontakt med arbetsgivare. Så att man tidigare lär sig vad det handlar om, hur arbetsmarknaden fungerar.

Marie Delsander är samordnare på Studenthälsan vid Linköpings universitet. Hon märker av en ökad ohälsa bland studenter, och lär ut verktyg för att hantera stress, fokusera och vara i nuet.

– Det kan vara svårt att få ihop livspusslet när man studerar, allt från de mest basala sakerna som att hantera kosten, motionen och sömnen, samtidigt som man förväntas prestera högt, bygga relationer och vara aktiv i sociala medier.

Studenthälsan på Sveriges högskolor och universitet jobbar med förebyggande hälsovård och anordnar workshops i allt från mindfulness och studieteknik, till kurser i att sova bättre, hantera sitt uppskjutandebeteende och att ta hand om sin stress.

– Att hitta balansen och prioritera återhämtning är otroligt viktigt. Det kan vara att träna, sjunga i kör, gå på bio. Att vara ute i naturen är guld värt, att bara uppslukas av sina sinnen, känna lukter, känna vinden, se färger. Det är en bra kontrast till vår värld där allting går så snabbt. Medveten närvaro är en riktig hälsofrämjare, säger Marie Delsander.

Bli chef över stressen

 • Stress i sig är inte skadligt om man bara ser till att gå ner i varv och återhämta sig.
 • Basen i stresshantering är att ta hand om sig själv med regelbunden mat, sömn och motion. Hormoner frigörs vid skratt och fysisk kontakt.
 • Att promenera i naturen öppnar dina sinnen och gör gott för kropp och själ.
 • Att känna efter vad man själv vill och våga använda ordet nej.
 • Goda vänner som lyssnar och stöttar skyddar i kriser, när kraven känns för höga och självtilliten sviktar.
 • Att inte ta tag i saker stressar mer än att faktiskt göra det. Genomskåda allt du försöker undvika.
 • Planera dagen utifrån tiden istället för uppgifterna. Åtta timmars arbetsdag ger rätten till fri tid också för studenten.
 • Det är svårt att lösa ett problem om man inte vet vad problemet är. Tänk konkret: vad är ditt största bekymmer i dag och hur vill du att det ska vara istället?
 • Perfektionism kan vara förlamande. Att ha som mål att uppnå 75 procent är bättre än 100 procent. Då kan man vara stolt istället för att skämmas för sina resultat.
 • Våga ta risker och misslyckas. Acceptera och gå vidare.
 • Istället för att bita ihop tänderna, försök öppna munnen och slappna av i käkarna. Andningen flyttas omedelbart från stressandning till lugnare magandning.

Källa: Studenthälsan i Stockholm

Ta en tripp in i själen med Mindfulness

Mindfulness handlar om sinnesnärvaro, och kan lindra besvär vid negativ stress. Vid mindfulnessövningar tränar man sig i att vara medvetet närvarande i nuet och fokusera på tankar, känslor och kropp, utan att döma. Regelbundna övningar kan vara ett sätt att nå större välbefinnande och balans i livet.

Mindfulness kommer ur 2 500-åriga traditioner. Det är en av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin med avsikt att minska lidande och finna lycka och stillhet.

Källa: Studenthälsan i Stockholm, Mindfulness.se