Noterat Har du kollektivavtal? Vet du vad som gäller om du blir sjukskriven? Då är du i minoritet. Bara 36 procent vet om att de har ett skydd som kompletterar Försäkringskassans ersättning vid längre sjukskrivning.

Trots att omkring 90 procent av Sveriges löntagare jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal vet bara 36 procent om att de i sin anställning har en sjukförsäkring som kompletterar Försäkringskassans ersättning vid längre sjukskrivning och eventuell sjukersättning.

Det visar tjänstepensionsbolaget Alectas undersökning. Ersättningen ökar med stigande lön och varierar något mellan olika sektorer. Dessutom betalas olika mycket pengar under olika delar av sjukperioden. Det är dessutom olika aktörer att hålla reda på; under vissa perioder betalar arbetsgivaren ut ersättningen och under andra sker utbetalningen via försäkringsbolag.