Noterat De bossar inte bara över sina anställda. Majoriteten av chefskvinnor tvingast ta på sig ledartröjan även hemma, visar en underökning. Detta trots de flesta av de som lever i ett parförhållande, säger sig leva ett jämställt hemliv. 

I undersökningen, utförd av konsult- och analysföretaget Kairos Future deltog omkring 2 000 kvinnliga ledare från olika branscher och nivåer. Av resultaten framgår att av 80 procent i undersökningen som lever i ett parförhållande, säger sig majoriteten vara jämställda i hemmet.Paradoxalt nog framgår att en nästan lika stor andel som anser sig vara jämställda hemma, ändå uppger sig vara den som ser till att saker och ting blir gjorda när det kommer till kritan.

Undersökningsledarna observerade dock att de kvinnliga cheferna gärna beskrev sin relation som jämställd under själva intervjun, men att det i informella samtal lät annorlunda. ”Off the record” berättade många av de kvinnliga cheferna att de faktiskt bär lejonparten av ansvaret. Nästan hälften av kvinnorna uppgav också att de att de skämdes för sina ojämnställda förhållanden.

Källa: Tidningen Kollega