Kunskap Det sociala karriärnätverket har ökat stort i popularitet när det är dags för rekryterarna att kolla in jobbkandidater.

En fjärdedel av cheferna kollar upp dig på Linkedin när du söker jobb, vilket är en ökning med 15 procent på bara tre år. Linkedin står för den största ökningen av informationssökning i rekryteringssammanhang, och har passerat Facebook för ändamålet.

– Att ha ett uppdaterat cv är a och o. Inte minst för att en tydlig och välskriven profil kan intressera en potentiell arbetsgivare utan att du själv söker dig dit, säger Jörgen Kihlgren, karriärexpert hos Ledarna som låtit Novus göra undersökningen.

En tredjedel gör en klassisk Google-sökning på ditt namn för att få veta mer om dig, men något som inte alls används i lika stor utsträckning är Twitter.

Intresset för att söka information om potentiellt nya chefer ökar också. Runt en fjärdedel av cheferna i Sverige googlar namnet. Och även här ökar Linkedin starkt. Sedan 2011 har frekvensen ökat från 7 procent till 20 procent.

Resultatet baseras på svar från 1 679 svenska chefer.