Fråga experten Onlinecoachen Annika Högberg ger tips på hur man kan skriva CV om man har varit utan jobb under en längre tid.

Fråga: Om man inte haft jobb på flera år, hur skriver man då sitt cv så det fortfarande ser intressant ut. I dagens läge är det många som är långtidsarbetslösa.

Svar från Annika Högberg, online-coach, Antenn: Den som varit arbetssökande en längre tid kan ha nytta av ett så kallat tematiskt CV. Där är det olika kompetensområden som får stå i fokus, inte tid hos respektive arbetsgivare och arbetsuppgifter.

I ett tematiskt CV lyfter man fram tre-fyra personliga kompetensområden där man sedan preciserar vad man kan. Efter avsnittet så listar man ”Anställningar i urval” för att visa exempel på var man skaffat sin kompetens. Inte alla arbetsgivare utan bara just ett urval.  Att inte ge upp och att fortsätta försöka är förstås viktigt. Uppgivenhet är den enskilde arbetssökandes värsta fiende! 


Har du en fråga till våra experter?

Mejla gärna vår redaktion, skriv Fråga experten i ämnesraden. Du får självklart vara anonym.
» redaktionen@dagensmojligheter.se