Fråga experten Annika Lundberg, rekryterare hos Proffice, ger råd till en läsare om hur man kan få framtida arbetsgivare att förstå potentialen istället för att stirra sig blinda på kompetenskrav.

Fråga: Om jag uppfyller 80% av kraven i en annons söker jag jobbet för att jag vill lära mig de 20% som saknas. Jag har på olika sätt uttryckt mina ambitioner men hittills har det inte gett något resultat. Att söka ett exakt likadant jobb som jag har är helt ointressant.

Svar från Annika Lundberg, rekryteringskonsult på Proffice i Kalmar: Det är alltid roligt att träffa engagerade och ambitiösa kandidater! En del arbetsgivare upplever det ibland som enklare att anställa någon som kan leverera från dag ett. Då måste du övertyga din blivande arbetsgivare om att din nuvarande kompetens, men framför allt din potential, är så pass bra att du är värd att satsa på. Ett sätt kan vara att visa på hur du tänker skaffa dig resterande kunskap. Handlar det om kompetens som kräver studier så kanske du redan nu ska läsa in den kunskapen du saknar. Har du ett eget nätverk där den här kunskapen finns och du kan vända dig? Handlar det om erfarenhet? Ta upp exempel där du tidigare har tagit dig an nya arbetsuppgifter och skapat erfarenheten efter hand. Genom att föreslå att ni tillsammans kan skapa en plan för din utveckling kan du visa att du verkligen brinner för det här jobbet och vill utvecklas och lära dig mer. Beskriv också hur din utveckling kan komma till nytta för företaget.