Fråga experten En läsare som funderar över om det spelar någon roll vilket företag som har varit arbetsgivare får svar från Eva Lindell.

Fråga: Spelar själva stället man jobbat på roll i rekryterarens ögon? Dvs om stället är ett välkänt stort företag eller en liten firma. Eller det är tjänstens innehåll som rekryteraren försöker matcha till punkt och pricka mot sin verksamhet?

Svar från Eva Lindell, rekryteringskonsult Dfind Science & Engineering: Det är vad man har gjort som är relevant.

En kravprofil innehåller krav på kunskaper och erfarenhet, men också personlighetsdrag som anses viktiga för tjänsten. Det är alltså många parametrar som man tar hänsyn till, vissa parametrar (krav) måste uppfyllas och andra är bara önskemål. En tjänstebeteckning säger inte allt om vilka arbetsuppgifter du har haft tidigare, de är ofta olika beroende på vilket företag du har arbetat på.