Vi lever i en värld som ständigt förändras. Förändring skapar möjligheter och nya förutsättningar för framgång, men kan också leda till stora påfrestningar för individ och organisation. Antenn hjälper er att snabbt och effektivt ta er igenom er förändrings-process. Det kan vara en sammanslagning, omorganisation eller effektivisering.

Antenn har kunskap och verktyg för att stötta organisationer i förändring så att processen sköts på ett genomtänkt, bra och respektfullt sätt. Vi stöttar chefer så att de utvecklar sin förmåga att leda och planera, men också att förstå och bemöta reaktioner från medarbetarna.

Det viktiga budskapet

En förutsättning för ett bra förändringsarbete är att ha ett tydligt budskap om bakgrund och nuläge, vilka insatser som planeras och vad målet är med förändringen. Vi stöttar er i att ta fram ett bra grundbudskap och en tydlig kommunikationsplan. När medarbetarna upplever att de blir informerade ökar deras känsla av delaktighet och dekan bättre hantera det som händer.

Fokus framåt

Förändringsprocesser tar ofta stor kraft. Parallellt med arbetet att göra en god förändringprocess hjälper vi er att ha fokus på framtiden och målet med förändringen, så att ni snabbt gå vidare och uppnår de nya målen.

Våra tjänster

Framgångsrika förändringsprocesser – Ett paket av proaktiva insatser för chefer och nyckelmedarbetare i syfte att säkerställa att er kommande förändring genomförs på ett professionellt sätt.

Chefscoaching – Samtalsstöd till chefer, individuellt eller i grupp, för att stötta dem under en förändringsprocess.

Samtal i förändring – Utbildning som behandlar frågeställningar så som ledarrollen, människor i förändring, människors reaktioner samt ett antal praktiska hjälpmedel inför svåra samtal. Utförs i seminarieform med inslag av praktiska övningar.

Skapa målfokuserade team – Insatser efter någon form av förändring som syftar till att få medarbetarna att lämna det som varit och gå vidare med ökad insikt och energi för att kunna fokusera på verksamhetens mål.

Stöd till fackliga – Stöd till de fackliga organisationerna under en större förändring. Grupp eller individuellt.

Låter det intressant?

Fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig inom kort.