Ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete bygger på en helhetssyn på förhållandet mellan medarbetarens nuläge och arbetsgivarens förutsättningar. Genom att målstyra insatserna, med hänsyn tagen till både hjärta och hjärna, leder processen mot uppsatt mål.

Matchning av behov

Många företag upplever att deras arbete med sjukskrivna är svårt. Trots ökande sjuktal och påföljande kostnader är det en utmaning att få tiden att räcka till.

Modellens framgång bygger på en kombination av att aktivt samordna olika aktörer och driva fram en tydlig bild av det medicinska läget, parallellt med en grundlig inventering av medarbetarens kompetens och motivation. Det sammantagna underlaget ger en bra grund för att fatta välgrundade beslut om medarbetarens fortsatta arbetsliv.

Målstyrd process

Antenn arbetar som strategisk partner till HR och chefer. Vi har stort målfokus, vilket ger rehabiliteringsarbetet en tydligare koppling till affär och lönsamhet utan att tappa det humana perspektivet.

Vi utgår från tre grundprinciper för att föra individens rehabprocess framåt:

  • Klargöra förutsättningarna
  • Driv i rehabprocessen
  • Samordning av aktörer

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dina merarbetare med målstyrd rehabilitering. Ring oss på 08-545 167 60 eller fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig.