Goda prestationer uppstår när det är balans mellan individens och företagets behov och resurser. De allra flesta medarbetarna vill göra ett bra jobb. Att meddela att en medarbetares arbetsprestation behöver förbättras kan vara svårt.

Orsakerna till att en medarbetare inte presterar som förväntat kan vara flera och beror sällan enbart den enskilda medarbetaren. I tjänsten individuellt förbättringsstöd är det därför viktigt att vi sätter tydliga mål inför coachsamtalen för såväl medarbetare som chef.

Att bli sedd och motiverad

Medarbetaren får stöd att se nya perspektiv i sin arbetssituation och att hitta motivation och ny energi. I samtalen ser vi till helheten och för att nå ett hållbart resultat behöver vi se till både effektivitet, kvalitet och välmående hos individen.

Stort fokus läggs på att medvetandegöra beteenden och att ställa den egna kompetensen och förmågan i förhållande till krav och behov.

Tydliga förväntningar

Antenn coachar både chef och medarbetare att se och förstå respektive parts förutsättningar och att hitta bra samarbetsformer.

Chefen får reflektera över sitt sätt att leda och hur det uppfattas. Fokus ligger i första hand på kommunikation av mål och förväntningar, men även på hur man aktivt coachar sina medarbetare till högre motivation och prestation.

Upplägg:

  1. Inledande möte med chef
  2. Trepartssamtal
  3. Samtal 1 - 6
  4. Trepartssamtal

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dina merarbetare genom individuellt förbättringsstöd. Ring oss på 08-545 167 60 eller fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig.