Forskning visar att gruppers mognad spelar stor roll för deras arbetsresultat*. Mogna grupper som arbetar med tydliga mål, effektiva strukturer, ett starkt utvecklingsklimat och har goda relationer inom gruppen når betydligt högre resultat.

Antenn har verktygen för att hjälpa dina medarbetare att utvecklas mot att bli ett högpresterande team som överträffar dina egna och andras förväntningar.

Låt oss hjälpa er till ökad effektivitet

Antenn stöttar grupper att utvecklas mot högpresterande team utifrån Susan A Wheelans modell IMGD och forskning. Vi använder verktyget GDQ för att mäta gruppers mognad och webplattformen Teambook® för att jobba med just ditt teams utveckling. Det innebär att vi utbildar, processleder, tränar och ger belöning under sex månader.

Stöd i forskningen

Ett flertal studier som finns publicerade i Small Group Research, Member Perception of International Group Dynamics and Productivity visar att grupper som har teamkultur:

  • Har högre produktivitet
  • Rankar sina ledare högre
  • Ger bättre kundservice
  • Har kortare genomförandetid
  • Har ökad arbetstillfredsställelse
  • Har lägre stress och utmattning
  • Levererar 20 % bättre

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa högpreseterande team. Ring oss på 08-545 167 60 eller fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig.

* Doktor Susan A Wheelans studier visar att team presterar 20 % bättre än omogna grupper och har sammanfattat sina resultat i en utvecklingsmodell, IMGD, Integrated Model for Group Development.