Antenn hjälper människor och organisationer att utvecklas och hitta rätt. Detta gör vi genom att stötta enskilda individer som behöver prestationsutvecklas och motiveras i sitt arbete. Men också genom teamutveckling där fokus på dynamiken och kraften i gruppen kan höja både prestationen och arbetsglädjen.

Inom ramen för vår tjänst prestationsutveckling gör vi människor medvetna om sitt beteende, sina kompetenser och förmågor i förhållande till företagets behov. Utifrån vad de drivs av och vad som motiverar dem sätter vi upp realistiska eftersträvansvärda mål. Vi coachar dem att förändra sitt beteende, men även att ställa relevanta krav på chefer och kollegor. En stor del av arbetet går ut på att få dem att förstå hur de påverkas av sin omgivning, och hur omgivningen påverkas av dem.

Tydliga mål och konkreta verktyg

Det finns ett tydligt samband mellan arbetsrelaterad mognad och förmåga att leverera resultat, kvalitet och välmående. Det handlar bland annat om att arbeta med tydliga mål, effektiva strukturer och välfungerande relationer. Antenn har konkreta verktyg för prestationsutveckling – för ökad insikt, mognad och effektivitet på både individnivå och gruppnivå. Vårt arbetssätt baserar sig på bland annat Susan A Wheelans forskning om högeffektiva team och hennes modell, IMGD. Vi använder oss av GDQ-instrument och IT-stöd i form av Teambook.

Utveckling innebär förändring

Arbetet med prestationsutveckling leder ofta till slutsatsen att något behöver förändras. På organisationens eller individens initiativ. Det kan handla om behov av kompetensutveckling, omstrukturering av arbetsgrupper eller att en medarbetare tar beslut om att lämna organisationen för att hitta sin rätta miljö någon annanstans.

Men det kan också handla om att insatsen lockat din allra bästa medarbetare att stanna och känna att det finns utrymme att växa. Eller att ni fått ett högre ledarskapsindex.

Vi kan hjälpa er på individnivå genom individuellt förbättringsstöd samt på organisationsnivå genom vår tjänst högpresterande team.

Sjuk, lågpresterare, eller inte tillräckligt motiverad?

Vi erbjuder en modell för framgångsrikt rehabarbete. Det bygger på en helhetssyn på förhållandet mellan medarbetarens och arbetsgivarens behov. Med hänsyn tagen till både hjärta och hjärna; både lönsamhet och humanism. En kombination av aktiv samordning av aktörer och framdrivning av en tydlig bild av det medicinska läget, parallellt med grundlig inventering av medarbetarens prestation, kompetens och motivation. Det ger beslutsunderlag för att gemensamt fatta rätt beslut och mål för medarbetarens fortsatta karriär.
Läs mer under målstyrd rehabilitering 

Våra tjänster