Antenn hjälper medarbetare, arbetsgivare och fackliga företrädare vid övertalighet och omorganisation genom försäkringsfinansierad omställning och outplacement.

Vid omställning av medarbetare krävs lösningar som ser till både individens och företagets bästa. Antenns erfarna coacher ser till individens behov och kan matcha individen med lämpliga jobb och utvecklingsmöjligheter. Samtidigt möter Antenn företagens behov att agera effektivt med anpassade lösningar.

Antennmetoden gör att 90 % av dem som aktivt söker nytt jobb, hittar ett inom sex månader. Vi gör människor medvetna om sina kompetenser och förmågor, så att de kan sätta karriärmål och marknadsföra sig själva.

Tid och tempo är avgörande. Vi startar därför så tidigt som möjligt. Med individuell coaching, gruppmöten, företagsbesök och nätverkande håller vi aktivitetsnivån hög. Vi vet av erfarenhet att det är en nyckel till framgång.

Vi sätter tillsammans upp mål för programmet och ger oss inte förrän målet är uppnått. Det är vårt löfte både till dig som arbetsgivare och till våra deltagare.

Våra tjänster