Locka fram full kapacitet hos dina medarbetare genom Antenns tjänster inom prestationsutveckling.

Verktyg för utveckling

Antenn har kunskaper och verktyg för prestationsutveckling – för ökad mognad och effektivitet på både individnivå och gruppnivå. Medarbetare och team med höga prestationer gör skillnad för resultatet och skapar mervärde för er organisation.

Det finns ett tydligt samband mellan arbetsgruppens mognad och dess förmåga att leverera resultat, kvalitet och välmående. Det handlar bland annat om att arbeta med tydliga mål, effektiva strukturer och bejakande relationer.

Det viktiga budskapet

En förutsättning för att medarbetare och grupper ska prestera och utnyttja sin fulla potential är att det finns ett tydlig och uttalat budskap som kommunicerar vilka förväntningar som finns och vilka mål som är uppsatta.

Vi kan även hjälpa er att ta fram ett bra grundbudskap och ett tydligt kommunikationsflöde.

Våra tjänster:

Individuellt förbättringsstöd

Antenn erbjuder stöd till individen genom coaching att åter komma upp på en nivå där prestationen är god och arbetet känns meningsfullt och givande. Individen får perspektiv på sin arbetssituation och verktyg för att hitta motivation och energi för att nå upp till ställda krav. Målet är att medarbetaren hittar sätt att förbättra sin arbetsprestation och att både arbetsgivare och individ blir nöjda.

Skapa högpresterande team

Genom mätning av gruppens mognad och utbildning kring "Högpresterande team" ges förutsättningar för att gruppen ska enas om gemensamma utvecklingsmål. När målen är satta används Teambook som utvecklingsstöd för att få det att hända. Efter 6 månader följs gruppens utveckling upp med ytterligare en mätning för att tydligt kunna se gruppens utveckling.