Personalstrategisk kompetens

Antenn säkerställer människors kompetens och motivation i relation till rådande behov. I syfte att hitta nytt jobb eller att matcha rätt medarbetare med rätt tjänst inom en organisation. Vår långa erfarenhet gör oss till en viktig partner för kunder och ett avgörande stöd för våra deltagare.

Innovativa lösningar

Marknaden ställer ständigt krav på nya lösningar och förbättrade rutiner. Antenn använder beprövade metoder – men arbetar också med innovationer för att utvecklas. Vi utmanar företag och deltagare att tänka i nya banor för att hitta de bästa lösningarna för framgångsrik förändring.

Effektiv förändring

Gemensamt för allt vi gör, är att tiden är en kritisk faktor. Det är kostsamt om verksamhetens produktivitet sjunker under förändringsarbetet. Och det är precis lika viktigt för en arbetssökande att snabbt nå ut på marknaden. Vi har därför metoder som hjälper våra kunder och deltagare att korta ner och effektivisera sina förändringsprocesser.

Det här får du när du anlitar Antenn

  • Hos oss får nio av tio ett nytt jobb
  • 75 000 deltagare har skapat sin nya karriär med Antenn sedan 1991
  • Vi har hjälpt över 500 företag med strategiska förändringsprocesser
  • Vi finns på 50 orter i Sverige
  • Vi har över tjugofem års erfarenhet
  • Vi har omfattande garantier
  • Vi är ett auktoriserat omställningsföretag