Våra coacher arbetar dessutom med en av branschens bästa metodiker. Antenn-metoden har funnits länge och visar sig fungera mycket bra. Nio av tio av våra deltagare har ett nytt jobb inom sex månader från att de börjar på Antenn.

Utgångspunkten i metoden är att först välja en realistisk yrkesinriktning. Ofta handlar det om att jobba vidare med det man gjort tidigare men ibland vill deltagaren ta tillfället i akt att fundera i nya banor och kanske byta yrkesinriktning. Den första fasen innebär att deltagaren kartlägger sina förmågor, sin vilja och sin marknad. Det är viktigt att snabbt ta reda på vad man verkligen vill för att sedan kunna fokusera. I nästa fas formulerar deltagaren sitt nya jobbmål och en handlingsplan för sin fortsatta jobbsökning.

Deltagaren förbereder och inleder processen att söka jobb effektivt. Det innebär bland annat att skriva ett bra CV, utforma slagkraftiga ansökningshandlingar, söka jobb genom sitt nätverk, ringa och presentera sig på ett övertygande sätt till en potentiell arbetsgivare och att vara framgångsrik på anställningsintervjun.

På det här sättet når vi resultat. Och det gör vi med besked.

Läs mer om coachernas specialisering