Omställningsavtalet är en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO avseende omställningsstöd. Omställningsstödet är en hjälp för uppsagda arbetare att finna nytt arbete och omfattar personal som varit anställda i minst 12 månader och arbetat minst 16 timmar i veckan. Det är de lokala parterna som ansöker omställningsstödet hos TSL som anlitar en kvalitetssäkrad leverantör. Antenn har haft avtal med TSL som godkänd leverantör sedan fonden startade 2004.

Ansökan om bidrag från Trygghetsfonden TSL kan göras från och med den dag medarbetaren sägs upp. Det är det lokala facket och företaget som gemensamt ansöker om omställningsstöd. Trygghetsfonden TSL fattar beslut om ett maxbelopp för omställningsinsatser, baserat på det antal medarbetare som omfattas av ansökan.

Bidrag till omställningsstöd kan beviljas företag som omfattas av kollektivavtal avseende omställningsförsäkring och som har tecknat försäkringsavtal om AGB. Försäkringsavtalet innebär att företaget också är anslutet till Trygghetsfonden TSL. Omställningsstöd kan inte beviljas när företag ansluter sig till försäkringen inför förestående uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Omställningsavtalet för tjänstemän via Privattjänstemanna-kartellen (PTK) och Svenskt Näringsliv, möjliggör också för tjänstemän att få stöd till nytt arbete från Antenn. Därmed kan både LO-anslutna och PTK-anslutna företag erbjuda uppsagda medarbetare omställningsstöd från företaget Antenn. Du hittar mer information på Trygghetsfonden TSL:s hemsida www.tsl.se.

Omställningsavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv tecknades den 24 februari 2004. Avtalet antogs på alla avtalsområden (kollektivavtal mellan arbetsgivareförbund som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och LO-förbund) och började gälla den 1 september 2004. Här hittar du protokollet från det möte som fastställde grunden för omställningsavtalet.

Till protokollet hör även tre bilagor som beskriver stadgarna för TSL, villkoren för omställningsstöd samt försäkringsvillkoren för avgångsbidrag.

Du hittar mer information om omställningsavtalet på www.lo.se och www.svensktnaringsliv.se