Alla behöver vi nya utmaningar och influenser för att utvecklas och trivas på jobbet, men även privat. Antenn erbjuder professionell coaching som ger dig inspiration och vägledning så att du klarar av att ta stegen du önskar och behöver.

Antenns upplägg för livs- och karriärplanering är en samtalsserie om 7-10 samtal, tidsåtgången och antalet träffar varierar utifrån dina individuella behov.

Deltagandet i livs- och karriärplanering genomförs under en period om 3-6 månader och tar givetvis hänsyn både till din livs- och arbetssituation.

När du väljer att delta i programmet väljer du också aktivt att ta ansvar för att nå målet med insatsen. Din coach på Antenn stöttar dig naturligtvis i detta arbete.

Coachen ger dig stöd att:

  • Vidga perspektiven och se nya möjligheter.
  • Analysera de situationer och kompetenser du önskar utveckla dig inom.
  • Välja riktning och sätta mål för ditt yrkes- och privatliv.
  • Utarbeta en livs- och karriärplan för att förverkliga dina mål.

Vårt upplägg

Anmälan

Inför starten hos oss, är det viktigt att du stämmer av med din chef vilken månad du kan påbörja insatsen hos oss. Du anmäler dig via ett formulär på Vis. HR Stödcenter skickar sedan dina uppgifter till oss och därefter kontaktas du inom 10 dagar av en coach hos för att bokar in ett första möte.

Steg 1 – uppstart

Första steget i processen består av 2 samtal, ett första orienterande samtal och därefter ett trepartssamtal med din chef.

Samtal 1 - Du har ett första orienterande samtal med en coach hos oss. Samtalet fokuserar på;

  • Att du får information om upplägget för livs- och karriärplaneringen. Vi går igenom tjänsten med dig och pratar om dina behov, förväntningar och hur din arbetsgivare kan stödja dig under och efter samtalen. Vi påbörjar arbetet med att ta fram en handlingsplan. Vi säkerställer också att det är rätt insats för dig.
  • Vi kartlägger nuläge och pratar om önskat läge. Vi går igenom förväntningar, erfarenhet, behov och önskemål.
  • Vi bokar in ett första trepartssamtal med din chef.

Samtal 2 - Trepartssamtal: Du, din chef och din coach träffas för att sätta mål med samtalen.

Steg 2 – coaching

Efter trepartssamtalet med din chef bokar vi in det första mötet och lägger en plan för kommande samtal utifrån dina individuella behov. Du träffar samma coach under hela samtalsserien hos oss.

Samtalen är till för att du ska få stöd och coaching så att du når de mål som gemensamt sattes upp inför starten av insatsen hos oss.

Mellan de individuella samtalen med din coach, får du reflekterande uppgifter att arbeta med. De följs naturligtvis upp vid nästkommande samtal.

Steg 3 – avslut

Sista steget i samtalsserien består av ett avslutande trepartssamtal mellan dig, din chef och din coach på Antenn. På trepartssamtalet presenterar du vad du åstadkommit under samtalens gång samt att vi följer upp de mål som sattes upp inför starten. Du väljer själv vad du vill lyfta fram i mötet.

Vi tar tillsammans fram en handlingsplan och din chef bedömer på vilket sätt Arbetsförmedlingen kan stötta dig i för att förverkliga planen.