Antenn stöttar framgångsrikt medarbetare och organisationer i förändring. Vi är ett auktoriserat omställningsföretag med lång erfarenhet av att stötta vid livs- och karriärutveckling, varsel, långtidssjukskrivningar, rehabilitering, outplacement och mycket annat. Gemensamt för samtliga tjänster är vårt coachande förhållningssätt som bygger på motivation, drivkraft och delaktighet.

Vi hjälper människor till nytt arbete inom eller utanför den egna organisationen. Vi stödjer dem i deras yrkesutveckling genom coaching, konkret arbetsmaterial och metodiskt arbetssätt utvecklat sedan 1991, då Antenn grundades.

Antenn är sedan år 2001 ett helägt dotterbolag till Proffice AB. Proffice är ett specialiserat Nordiskt bemanningsföretag och finns representerade med över 100 kontor på de flesta stora och medelstora orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Proffice kunder finns inom den offentliga sektorn och bland privata företag av alla storlekar.

Vår personal

Våra coacher som ska arbeta i detta uppdrag och som ska stötta dig i arbetet framåt, har stor vana vid uppdragets innehåll samt har ett konsultativt och coachande förhållningssätt.

De har bred kompetens, lång erfarenhet och stor insikt i olika yrkesgruppers och individers särskilda behov och utmaningar. Antenns metodik är väl dokumenterad och ger goda resultat. Totalt genom åren har vi stöttat över 70 000 personer vid mer än 6 000 företag/organisationer.

Vår personal har stor erfarenhet av att samarbeta med Arbetsförmedlingen och känner väl till Arbetsförmedlingens organisation.

Det bästa med Antenn enligt våra deltagare

"Att de har lyckats öppna mina ögon för min kompetens och kunna formulera den trovärdigt och med tyngd både muntligt, skriftligt, såväl kortfattat som mer omfattande."

"Antenns engagemang och förmåga att stärka mitt självförtroende och motivation. Fantastiska människor!"

"Att någon lyssnar och tror på ens förmågor. Att få hjälp att se (nya) möjligheter. Att någon bryr sig, tror på en, ställer frågor och även krav."