Livs- & karriärplanering
– för Arbetsförmedlingens medarbetare
Livs- & karriärplanering för Arbetsförmedlingens medarbetare

Varför livs- & karriärplanering?

Alla behöver vi nya utmaningar och influenser för att utvecklas och trivas på jobbet, men även privat. Antenn erbjuder professionell coaching som ger dig inspiration och vägledning så att du klarar av att ta stegen du önskar. Vårt upplägg tar hänsyn både till din livs- och arbetssituation. 

Under individuella samtal med din coach får du möjlighet att kartlägga din kompetens, din motivation och dina möjligheter. Du sätter mål och gör en plan för hur du ska förverkliga dem. Vid det avslutande trepartssamtalet med din chef, stämmer vi av handlingsplanen och diskuterar fortsatt arbete framåt. 

På Antenn är vi glada över samarbetet med Arbetsförmedlingen. Vår uppgift är att stötta dig i din livs- och karriärplanering så att ditt arbete känns meningsfullt och givande och att du får perspektiv på din arbetssituation och verktyg för att hitta motivation och energi för att nå målet med insatsen.

Så tycker våra deltagare

"Antenn har lyckats öppna mina ögon för min kompetens och hjälpt mig att formulera den trovärdigt och med tyngd både muntligt, skriftligt, såväl kortfattat som mer omfattande."

"Antenns engagemang har stärkt min motivation och mitt självförtroende. Fantastiska människor!"

"Antenn lyssnar och tror på ens förmågor. Det är toppen att få hjälp att se (nya) möjligheter. Att någon bryr sig, tror på en, ställer frågor och även krav."